Växter Gratis

Nu har vi röjt i en av våra rabatter. Växter blir fler och större med åren och vi måste få in lite luft och mellanrum. Utanför vårt hus står nu 53 krukor med växter som du får ta gratis. Jag/vi tycker att det är bättre om det kommer till glädje hos någon annan än att vi direkt slänger dem på soptippen. T o m helgen står de kvar (om ingen hinner och ta allt) sedan slänger vi dem.

Följande sorter: Myskmadra, Fackelstånds, Doftviol, Brokig Lungört, Randgräs, Jättedaggkåpa och Rosenplister. Vid växterna finns det bilder och en kort beskrivning.
Välkomna att ta!
Lasse
Växtmarknad hemma 2 Växtmarknad hemma

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA (Robotkollare) *