Ännu en prismakväll

I dessa coronatider är det en välbehövlig ventil att träffa likasinnade och få umgås. Kamera och termos i vardera handen är ett fungerande koncept. Denna måndag träffades vi vid slussen i Sörstafors. Här kanske det inte finns lika mycket runt omkring att utforska. Men som så ofta är det några som vet mer om både dåtid som framtid om platsen.

Fabriken, bredvid Kolbäcksån/Strömsholms kanal byggdes ursprungligen som ett pappersbruk. Bogserbåtar på kanalen drog hit timmer som omvandlades till papper. Idag är pappersbruket nedlagt och idag finns här ett antal mindre verksamheter i lokalerna. Bland resterna i naturen finns en stor damm där timret efter syrakaren ”sköljdes av”. Idag är den stora dammen inte så intagande. Bitvis täckt av en grön yta, damkanten perforerad av bäver som också fält en massa träd mellan dammen och ån.

Som alltid tid för fika, umgänge och prat.
Lasse

Karl X! slussvid Sörstafors.
Söderut ser vi växthusen Prästgårdens blommor
”Syradammen” strax nedströms med sitt gröna täcke.
Ger P, Per J, Seppo (Skymd) och Holger i kvällssolen.
Roger B och hans fina hund besökte oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA (Robotkollare) *