Strömsholms kanal är torrlagd!

Kommer du ihåg ”Göta kanalfilmerna” där den ena hade undertiteln  ”och vem drog ur proppen”? Så känns det just nu i Hallstahammar.

Från Svedvi-Bergs hembygdsförenings hemsida om Skantzsjön:

Konstgjord sjö ingående i Strömsholms kanal.

När Strömsholms kanal anlades 1777-1795 anlades slussar och grävdes kanaler förbi Kolbäcksåns forsar. Av den c:a 11 mil långa farleden Strömsholm – Smedjebacken utgörs en mil av grävda kanaler. I Hallstahammar finns den längsta kanalsträckan och den största stigningen (40 m av den totala höjdskillnaden 100 m). Det vatten som ån matar in i kanalen vid Trångfors skulle inte räcka till de tre enkelslussarna vid Trångfors och Lustigkulla, dubbelslussen vid Skantzen och trippelslussen vid Sörkvarn samtidigt. Därför anlades samtidigt med kanalen även Skantzsjön som en extra vattenreservoar.

Orsaken är att kanalen läcker vatten. Här och där längs kanalen har kanalbanken gröpts ur och vatten läcker ut genom olika ”hål”. Nu pågår ett renoveringsarbete där det tätas och sidorna förstärks. Förhoppningsvis är arbetet klart under november och att vatten släpps på.
Lasse

Klicka på bilderna för att se hela bilden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA (Robotkollare) *