Årets första golfrunda

Vi slutade spela golf för många år sedan. Men igår gick vi en runda på vår gamla hemmabana – Strömsholms GK – i det strålande eftermiddagsvädret. Lite av en nostalgipromenad. Skall genast sägas att vi har gått varsamt fram. Följt de vägar/gångstråk som skall användas. Inte beträtt en endaste green eller tee.

Banan är lite omdisponerad sedan vi var aktiva. Gamla hål 1 är numera hål 4. Vi gick banan lite gammeldags och började där vi brukade, dvs nuvarande hål 4. Strax före greenen står ett par ståtliga ekar och mellan dessa är ett par gravstenar resta. Jag kan urskilja årtalet 1814 på den ena. Har hört berättelsen om stenarna men har tyvärr glömt bort den.

Avtryck av både fötter och banjobbarnas fordon syns. Banan, kan nog mestadels liknas vid en parkbana har röjts upp ordentligt. Mycket sly efter kanterna är borta och den ”fiskegrop” med vatten som banan slingrar sig runt, syns nu än bättre. Fast lite ängslig är jag att fiskarna som på sommaren är efter stränderna kan komma ”i spel” alltför mycket. Varningsskylten vid tee på hål 6 vittnar om det.

Vi rundar fiskegropens norra ände där lokala fiskeklubben – Atletfiskarna – har sin utgångspunkt. Gropen är ett urgrävt grustag där grundvattnet har stigit upp. I norra änden fryser det aldrig till ändernas och andra djurs glädje.

Längs östra kanten av den långsträckta ”fiskegropen” går en anlagd gång och cykelled. Parallellt med gångvägen (kanske 50 meter bort) rinner Kolbäcksån. En hel del sly har blivit bäverns matbutik. undrar om det är ner till ån som bävern fraktar grenarna? Plötsligt, i höjd med tee för hål 3, ser vi ett märkligt sken, genom trädgrenarna, på gropens istäcke. Det lyser intensivt som reflexer från en gigantisk skatt. Så småningom förstår vi att det är ljusbrytningar från den lågt stående solen i isflak på isen. Bara några meters förflyttning i sidled gör att reflexerna försvinner. Riktigt häftigt!

Lasse
Klicka på bilderna för att se hela bilden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA (Robotkollare) *