Åholmen

Just nu är det rätt årstid att besöka Åholmen! Ett naturskyddat område strax norr om Mälaren och Kvicksund. Här anlades under 1700-talet en park och en trädgård i engelsk romantisk stil. Under åren har olika ägare och olika intressekonflikter påverkat områdets utseende. Idag förvaltas Åholmen av Statens Fastighetsverk. Och vid dagens besök konstaterar vi att det röjs och ”städas” upp. Mest nära byggnaderna där den gamla fruktträdgården var. Det är nog ganska bra att ägarna behåller området som det parkområde det avsågs att vara. Fast lite trist att några snår med Tibast försvann. Växer säkert upp igen.

Vi går alltid här några gånger under året. Först för blåsippornas skull, sedan är det vitsipporna som lockar, därefter kommer lövutspringet på de ädellövträd som växer här. Och sedan kan man gå här närsomhelst. Under vår och försommar för att både njuta av naturen som den intensiva fågelsången.

Idag var det mulet och väldigt blåsigt. Vi återvänder snart när eftermiddagssolen förnöjer landskapet. Kanske med sent eftermiddagskaffe i ryggsäcken?
Lasse
Klicka på bilderna för att se hela bilden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA (Robotkollare) *