En rundvandring i vår trädgård

Vi skriver ofta om trädgården som omger Groddammen. Många bilder det också.

Vår trädgård är inte så särskild, mer än det är vår bit på jorden och vi tycker mycket om våra kvadratmetrar. Tid, planering, grävande, pengar och både lyckade och misslyckade ambitioner får rum.

Vi har gjort en liten beskrivning om hur det ser ut. En enkel skiss, lite bilder och text.


Ladda ner PDF-filen nedan genom att klicka på den.

En rundvandring i vår trädgård juli 2012